AUGERE HFF wspiera nas w pracach nad drugim życiem chleba

Badania nad drugim życiem chleba nabiorą rozpędu

Produkcja cyrkularnych produktów z uratowanego chleba i sprzedaż ich w kraju i za granicą kłóci się z naszą ideą ograniczania śladu węglowego i surowców. Poza tym wiemy, że aby rozwiązać globalny problem marnowania chleba, trzeba odpowiednie rozwiązania wprowadzić systemowo, na szeroką skalę i w wielu miejscach jednocześnie.
Dlatego w REBREAD postawiliśmy na badania i na zasadzie open manufacturing chcemy dzielić się opracowanymi recepturami. 

Szeroki zakres tego projektu zaowocował już kilkoma gotowymi rozwiązaniami m.in. na kraftowy alkohol wysokoprocentowy, cyrkularne chleby, bezalkoholowe napoje czy kosmetyki.

Projekt obejmuje dalsze badania, jak również już gotowe receptury m.in. przypraw spożywczych, destylatów alkoholowych, piwa, kwasu chlebowego i nowych produktów piekarniczych. Oprócz rozwiązań z branży spożywczej obszarem badań i wdrożeń REBREAD objęte są także produkty z branży kosmetycznej, opakowania, biodegradowalny surowiec do druku 3D, a nawet podkłady do produkcji grzybów. 

Pomysłodawcy chcą, by z opracowanych gotowych rozwiązań mogli korzystać także inni przedsiębiorcy. Dlatego pewną część receptur i technologii chcą udostępniać nieodpłatnie wszystkim chętnym: piekarniom, zakładom produkcyjnym i osobom prywatnym. 

Dla mnie ważny jest nie tylko produkt, ale przede wszystkim idea ratowania chleba. Dlatego chcemy różnym podmiotom dać możliwość dołączenia do tej misji i wykorzystania, często nieodpłatnie,  technologii, które opracujemy i udostępnimy w ramach naszego projektu.  Dzięki temu zmniejszy się ilość marnowanej żywności w dużej skali. Chleb w wielu miejscach Europy dostanie drugie życie. Coś, co dziś jest odpadem, jutro będzie cennym surowcem do produkcji pełnowartościowych produktów - podsumowuje ideę REBREAD Bartłomiej Rak.

Zwiększy to możliwości badań nad wykorzystaniem niesprzedanego pieczywa i wdrożenie uzyskanych w ten sposób technologii.

Udało się nam uzyskać wsparcie finansowe na te działania. REBREAD Upcycled Food otrzymał je z Augere Health Food Fund w ramach programu BRIDGE ALFA, współfinansowanego przez NCBiR, którego misją jest pomoc w rozwoju innowacyjnych projektów oraz w tworzeniu nowych technologii w branży spożywczej. REBREAD Upcycled Food to część grupy REBREAD zajmująca się badaniami, rozwojem know-how i produkcją artykułów spożywczych z wysuszonego, niesprzedanego pieczywa. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie badań, w które zaangażowany jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, nad opracowaniem receptur nowych produktów spożywczych.

Doceniamy innowacyjność idei REBREAD, skalowalność projektu, jego duży potencjał rozwoju nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt zapewniając finansowanie w kwocie 1.000.000 zł. Doświadczenie i kompetencje biznesowe zespołu zarządzającego REBREAD były również niebagatelnym argumentem dla rozpoczęcia współpracy - mówi dr Tomasz Kaniowski, prezes zarządu AUGERE HFF. 

Idea REBREAD narodziła się dwa lata temu w Krakowie, gdzie właściciele rzemieślniczej piekarni Handelek - Katarzyna Młynarczyk i Bartłomiej Rak - musieli zmierzyć się z problemem zagospodarowania niesprzedanego pieczywa. Tak powstał pomysł, który rozwinął się w wielopłaszczyznowy startup zajmujący się z jednej strony badaniami naukowymi nad nowymi technologiami suszenia, przechowywania i wykorzystywania niesprzedanego pieczywa, a z drugiej - jego rynkowym wykorzystaniem.

Naszym głównym celem jest uratowanie jak największej ilości niesprzedanego  chleba. Chcemy stworzyć nowe rozwiązania, by czerstwy chleb zmienił się z odpadu w surowiec, który można ponownie wykorzystać - wyjaśnia Bartłomiej Rak

Potencjał i zakres projektu robią wrażenie. Raporty Banków Żywności informują, że tylko w  Polsce co roku marnują się 2 miliony ton pieczywa. Podobnie jest w innych krajach, gdzie chleb stanowi podstawę wyżywienia, a więc praktycznie w całej Europie.
Postęp badań, efekty prac, a wraz z nimi kolejne produkty i rozwiązania można śledzić na bieżąco na stronie REBREAD.COM i w mediach społecznościowych startupu (Facebook, Linkedin).