Naszym celem jest uratowanie jak największej ilości niewykorzystanego chleba. Chcemy stworzyć nowe rozwiązania, które uchronią go przed wyrzuceniem do śmieci. Tak, by czerstwy chleb zmienił się z odpadu w surowiec, który można ponownie wykorzystać, oszczędzając przy tym zasoby, energię i środowisko naturalne.
Bartłomiej Rak, Katarzyna Młynarczyk
Pomysłodawcy i założyciele REBREAD

rebread działa w trzech obszarach

Chcemy rozwiązać globalny problem marnowania chleba, dlatego kreujemy wokół tego surowca ekosystem, który pozwoli osiągnąć efekt skali.

badania naukowe

Nasze rozwiązania są podparte wiedzą ekspercką. Realizujemy własne badania laboratoryjne oraz na stałe współpracujemy z placówkami naukowymi.

redystrybucja know-how

Udostępniamy receptury i know-how, dzielimy się gotowymi rozwiązaniami z podmiotami, które są zainteresowane produkcją i wykorzystaniem surowca, także pod brandem własnej marki. Udostępniamy przestrzeń do wymiany wiedzy i kontaktów eksperckich.

PODNOSZenie ŚWIADOMOŚci konsumentów

Podejmujemy działania edukacyjne, podnoszące świadomość konsumentów. Organizujemy przestrzeń dla społeczności konsumenckich, angażując ich w działania zero waste. Dajemy zasięg modzie na niemarnowanie pieczywa.
Nasze działania i projektowane rozwiązania opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju
i gospodarki cyrkularnej.

stawiamy na open manufacturing

Zgodnie z ideą "PROJEKTOWANIE GLOBALNE, PRODUKCJA LOKALNA" dzielimy się naszym doświadczeniem
i wiedzą, by inni przedsiębiorcy mogli wykorzystać je, w dowolnym miejscu na świecie.
Kreujemy rynek gospodarowania surowcem zgodnie
z zasadami FOOD WASTE MANAGEMENT HIERARCHY
Ułatwiamy współpracę pomiędzy dostawcami surowca
a odbiorcami
Udostępniamy KNOW-HOW, jak wykorzystać ten surowiec, tworząc wartość dodaną dla biznesu naszych partnerów

mamy doświadczenie

Na stałe współpracujemy
z laboratorium z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja
w Krakowie.

Wsparcie eksperckie

długotrwała współpraca
“Rebread został wybrany jako jeden z finalistów, a jego potencjał został wysoko oceniony przez partnerów korporacyjnych biorących udział w tym roku.”

Zespół Koordynujący BIND 4.0

VII edycja programu w 2022
"Doceniamy innowacyjność idei REBREAD, skalowalność projektu, jego duży potencjał rozwoju nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt, zapewniając finansowanie w kwocie 1 mln zł."

dr Tomasz Kaniowski,
prezes zarządu AUGERE HFF

wsparcie finansowe 2022

ZMIEniamy nastawienie:
Myśl "SUROWIEC", a nie "ODPAD"

Czerstwy chleb przez większość rynku traktowany jest jako odpad. Tymczasem to pełnowartościowy surowiec. Uległ jedynie fizycznej zmianie, która wyklucza go
z grona atrakcyjnych produktów dla konsumenta.
Po odpowiednim przetworzeniu (np. skruszeniu) odpadowy chleb staje się użyteczny dla wielu innowacyjnych procesów przemysłowych.

Co można zrobić z suchego chleba?
nowe pieczywo i smaczne przekąski
napoje probiotyczne i breadbuchę
przyprawę o smaku umami i zamienniki mięsa
wegańskie kosmetyki
kraftowe alkohole wysokoprocentowe
biodegradowalne opakowania i biofilament do druku 3D

Dlaczego to, co robimy, jest takie ważne?

Problem marnowania chleba jest problemem globalnym i złożonym, a rozwiązanie go wpłynie korzystnie na gospodarkę, środowisko naturalne i poziom życia wielu społeczności.
Obecnie marnujemy niewykorzystane pieczywo, podczas gdy moglibyśmy je przetworzyć.

1 / 3

całkowitej ilości wytworzonej żywności marnuje się każdego roku na świecie

2 mld

ludzi można byłoby wykarmić żywnością, która co roku jest wyrzucana do śmieci

8%

gazów cieplarnianych powstaje przez marnotrawstwo
i utratę żywności

30%

powierzchni ziemi zajmują tereny wykorzystywane na produkcję żywności, która nigdy nie jest spożywana
Co-founders of Rebread - read the story on how did the journey begin

A wszystko zaczęło się
od chleba upieczonego
z miłości...

Jak powstał REBREAD

Spółka Rebread Upcycled Food sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 07.07.2022r. z Augere Health Food Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Rebread Upcycled Food
Cel projektu:
Celem projektu badawczo-rozwojowego jest: opracowanie produktów spożywczych, które powstają w procesie fermentacji nadwyżkowego (różnica między produkcją a sprzedażą) pieczywa pleśniami i grzybami jadalnymi znanymi w kuchni azjatyckiej.
Planowane efekty
W wyniku realizacji projektu dopracowany zostanie dotychczasowy sposób produkcji „koji powder” na nadwyżkowym chlebie, opracowana zostanie receptura upcyklinowego „oncom” czerwonego na bazie nadwyżkowego chleba oraz opracowana zostanie receptura upcyklingowej pasty miso i sosów: „sojowego”, schoyu i tamari na bazie nadwyżkowego chleba.
Wartość projektu: 1.000.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 PLN

Wyróżnienie w Konkursie Najlepsze rozwiązania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) za projekt Cyrkularne pieczywo w modelu „open manufacturing” w wysokości 20.000,00 PLN sfinansowane zostało ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.