Cyrkularność w branży HoReCa

Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy poradnik z serii materiałów, opracowanych wspólnie z EIT Food, For Solutions oraz gronem ekspertów z branży HoReCa, będący podsumowaniem panelu dyskusyjnego podczas konferencji Made for Restaurant, Warszawa, marzec 2022

Dlaczego temat cyrkularności jest tak ważny w kontekście branży HORECA?

Aż 75% odpadów żywnościowych można byłoby uniknąć, gdyby  wprowadzono zmiany w całym łańcuchu „od pola do stołu” i tym samym, skrócić łańcuch dostaw i zwrócić uwagę na lepsze i pełne wykorzystanie produktów. Obecnie światowa gospodarka jest tylko w 8,8% gospodarką cyrkularną. Oznacza to, że tylko tyle procent ze 100 miliardów ton minerałów, paliw kopalnych, metali i biomasy jest co roku wykorzystywanych ponownie. Aż 40% odpadów trafia na wysypiska śmieci, generując koszt około 5,5 EUR/kg, co jest odpowiednikiem 4,5kg Co2 oraz 7000L wody. Szacuje się ponadto, że szacowany wpływ gospodarki cyrkularnej na ważny aspekt środowiska – kwestię zmniejszenia emisji CO2 to aż 39%.

(Źródło danych: Raport EY, „Zamknięcie obiegu w łańcuchu dostaw”, 2021)

 Budowanie odporności branży Horeca przez wykorzystanie myślenia cyrkularnego

Bardzo ważnym aspektem, który wspiera strategiczne myślenie i uwzględnienie działań cyrkularnych, jest konieczność budowania odporności (ang. resilience). Odporność w branży Horeca to poszukiwanie możliwości optymalizacji, zmniejszenia kosztów działań, przy równoczesnym zwróceniu uwagi na środowisko, ślad węglowy, wykorzystanie zasobów z bliskiego regionu, taktyki zarządzania odpadami w codziennym funkcjonowaniu restauracji/hotelu/ podmiotu z branży.

Cyrkularność powinna być realizowana w branży HORECA na czterech strategicznych poziomach

 • dostawy 
 • magazynu
 • kuchni
 • sali

Jeśli chcesz wprowadzić cyrkularność do swojego biznesu zacznij od tych 3 kroków:

Zastosowanie 8 poniższych wskazówek i rozwiązań cyrkularnych  

 1. Dobór dostawców produktów jest kluczowy w kontekście działań cyrkularnych. Aspekty, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę, to stosowanie floty niskoemisyjnej, jak najkrótszy łańcuch dostaw – preferowani dostawcy z najbliższego regionu posiadający większość produktów w ofercie, stosowanie opakowań zwrotnych, biodegradowalnych, łatwych do recyklingu, ponownego wykorzystania.
 2. Urządzenia do pomiaru odpadów żywnościowych realnie pomagają w redukcji wyrzucanego jedzenia. Dane przytoczone przez Jakuba Malca z Accor wskazują na zakres między 10-25% w zależności od obiektu. To około 55 tys. euro oszczędności rocznie.
 3. Wprowadzenie dozownika do folii spożywczej może spowodować redukcję o 15-25% ilości folii w hotelu/restauracji.
 4. Warto rozważyć sposób zarządzania fusami z kawy przez między innymi sposób wymiany barterowej z innym podmiotem, który wykorzystuje fusy do przetwórstwa, produkcji nowych elementów (przykład Eco Bean).
 5. Rozpoczęcie zmiany myślenia o odpadach w restauracji można zacząć od jednego, najczęściej wykorzystywanego produktu – np. chleb, warzywa opracowując sposób jego przetwarzania i próbę wykorzystania w 100%. Takie podejście do menu może przyciągnąć klientów, jednocześnie wpływając na zmniejszenie marnowania i optymalizację kosztów.
 6. Zwiększenie skuteczności sprzedaży w branży HORECA jest uzależnione od aspektu wykorzystania sezonowych produktów
 7. które są w danym czasie poszukiwane oraz lokalnych, które są znane i wspierane przez społeczność w regionie.
 8. Uruchamianie przestrzeni magazynowej tylko w dni wysokiej aktywności oraz stosowanie metody pakowania próżniowego w celu przedłużenia terminu produktów świeżych spowoduje obniżenie kosztów.
 9. Zarządzanie czerstwym pieczywem w restauracji/piekarni i wykorzystanie go do ponownego wypieku (przykład Rebread, gdzie 30% mąki, w mieszance do wypieku chleba, zastąpiono zmielonym, czerstwym pieczywem) może znacznie obniżyć koszt zasobów pieczywa, przy jednoczesnym zwiększeniu walorów smakowych i przydatności produktu.

Szukasz inspiracji i przykładów dobrych rozwiązań?

Pobierz poradnik online
Pobierz infografikę: Zadbaj o 4 obszary w swojej gastronomii
Pobierz infografikę: Od czego zacząć zmiany